Dividendipoliitika - ülevaade, dividenditüübid ja näited

Ettevõtte dividendipoliitika dikteerib ettevõtte aktsionäridele välja makstavate dividendide suuruse ja dividendide väljamaksmise sageduse. Kui ettevõte teenib kasumit, peavad nad tegema otsuse, mida sellega teha. Nad saavad kasumit kas ettevõttes hoida (jaotamata kasum bilansis Bilanss Bilanss on üks kolmest põhilisest finantsaruandest. Need väljavõtted on nii finantsmudelite koostamisel kui ka raamatupidamises võtmetähtsusega. Bilansis kuvatakse ettevõtte koguvarad; ja kuidas neid varasid finantseeritakse kas võla või omakapitali kaudu. Varad = kohustused + omakapital) või saavad nad raha aktsionäridele dividendidena jaotada.

Dividendipoliitika

Mis on dividend?

Dividend on osa kasumist, mis jagatakse aktsionäridele. Aktsionär Aktsionäriks võib olla isik, ettevõte või organisatsioon, kellel on antud ettevõtte aktsia (d). Aktsionäril peab olema osaline omanik vähemalt üks aktsia ettevõtte aktsias või investeerimisfondis. ja tootlus, mida aktsionärid saavad ettevõttesse tehtud investeeringute eest. Ettevõtte juhtkond peab kasumit kasutama oma erinevate sidusrühmade rahuldamiseks, kuid kõigepealt eelistatakse aktsionäre, kuna neil on ettevõttes kõige suurem risk. Mõned näited dividendidest hõlmavad järgmist:

1. Rahaline dividend

Dividend, mis makstakse välja rahas ja vähendab ettevõtte kassareserve.

2. Boonusaktsiad

Boonusaktsiad viitavad ettevõtte aktsiatele, mida jagatakse aktsionäridele tasuta. Tavaliselt tehakse seda lisaks rahalisele dividendile, mitte selle asemel.

Näited dividendipoliitikast

Ettevõtte kasutatav dividendipoliitika võib mõjutada ettevõtte väärtust. Valitud poliitika peab olema kooskõlas ettevõtte eesmärkidega ja maksimeerima selle väärtust aktsionäride jaoks. Ehkki aktsionärid on ettevõtte omanikud, on see direktorite nõukogu Direktorite nõukogu Direktorite nõukogu on sisuliselt inimeste koosseis, kes valitakse aktsionäre esindama. Juriidiliselt nõutakse, et iga aktsiaselts paigaldaks direktorite nõukogu; mittetulundusühingud ja paljud eraettevõtted - kuigi seda pole vaja - moodustavad ka direktorite nõukogu. kes nõuavad kasumi jaotamist või säilitamist.

Juhatajad peavad selle otsuse tegemisel arvestama paljude teguritega, näiteks ettevõtte kasvuväljavaated ja tulevased projektid. Ettevõte saab järgida erinevaid dividendipoliitikat, näiteks:

1. Regulaarne dividendipoliitika

Tavapärase dividendipoliitika kohaselt maksab ettevõte oma aktsionäridele igal aastal dividende. Kui ettevõte teenib ebaharilikku kasumit (väga suurt kasumit), ei jaotata üleliigset kasumit aktsionäridele, vaid ettevõte hoiab neid jaotamata kasumina kinni. Kui ettevõte saab kahjumit, makstakse aktsionäridele poliitika kohaselt ikkagi dividende.

Tavalist dividendipoliitikat kasutavad ettevõtted, kellel on püsiv rahavoog ja stabiilne kasum. Sel moel dividende maksvaid ettevõtteid peetakse madala riskiga investeeringuteks, sest kuigi dividendimaksed on korrapärased, ei pruugi need siiski väga suured olla.

2. Stabiilne dividendipoliitika

Stabiilse dividendipoliitika kohaselt on dividendidena välja makstud kasumi protsent fikseeritud. Näiteks kui ettevõte määrab väljamaksemääraks 6%, makstakse välja kasumi protsent, olenemata majandusaasta teenitud kasumi suurusest.

Sõltumata sellest, kas ettevõte teenib 1 või 100 000 dollarit, makstakse välja fikseeritud dividend. Sellist poliitikat järgivasse ettevõttesse investeerimine on investorite jaoks riskantne, kuna dividendide summa kõigub kasumi tasemega. Aktsionärid seisavad silmitsi suure ebakindlusega, kuna nad pole kindlad, kui täpselt dividende saavad.

3. Ebaregulaarne dividendipoliitika

Ebaregulaarse dividendipoliitika kohaselt ei ole ettevõte kohustatud oma aktsionäridele palka maksma ja juhatus võib otsustada, mida kasumiga edasi teha. Kui nad saavad teataval aastal ebaharilikku kasumit, võivad nad otsustada selle aktsionäridele jaotada või üldse dividende välja maksta ning kasumi hoopis ettevõtte laiendamiseks ja tulevasteks projektideks välja jätta.

Ebaregulaarset dividendipoliitikat kasutavad ettevõtted, kellel ei ole püsivat rahavoogu ega likviidsust. Likviidsus Finantsturgudel viitab likviidsus sellele, kui kiiresti saab investeeringu müüa, ilma et see mõjutaks negatiivselt selle hinda. Mida likviidsem on investeering, seda kiiremini saab seda müüa (ja vastupidi) ning seda lihtsam on seda õiglase väärtuse eest müüa. Kui kõik muu on võrdne, siis likviidsemate varadega kaubeldakse ülekursiga ja mittelikviidsete varadega kaubeldakse allahindlusega. . Investoritele, kes investeerivad poliitikat järgivasse ettevõttesse, on väga suured riskid, kuna majandusaasta jooksul on võimalus dividende mitte saada.

4. Dividendipoliitika puudub

Dividendivaba poliitika kohaselt ei jaga ettevõte aktsionäridele dividende. Selle põhjuseks on asjaolu, et teenitud kasum säilitatakse ja investeeritakse tulevase kasvu jaoks ettevõttesse uuesti. Ettevõtted, kes dividende ei anna, kasvavad ja laienevad pidevalt ning aktsionärid investeerivad nendesse, kuna ettevõtte aktsia väärtus kallineb. Investori jaoks on aktsia hinna kallinemine väärtuslikum kui dividendide väljamakse.

Lõppsõna

Ettevõtte dividendid ja dividendipoliitika on olulised tegurid, mida paljud investorid arvestavad, otsustades, millisesse aktsiasse investeerida. Dividendid võivad aidata investoritel teenida oma investeeringult kõrget tootlust ning ettevõtte dividendide maksmise poliitika peegeldab ettevõtte finantstulemusi.

Lisaressursid

Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:

  • Kapitalitulu tootlus Kapitalitulu tootlus Kapitalitulu tootlus (CGY) on investeeringu või väärtpaberi hinna kallinemine protsentides. Kuna kapitali juurdekasvu arvutamine hõlmab väärtpaberi turuhinda ajas, saab seda kasutada väärtpaberi turuhinna kõikumise analüüsimiseks. Vaata arvutust ja näidet
  • Dividendide allahindluse mudel Dividendide allahindluste mudel Dividendide allahindluste mudel (DDM) on kvantitatiivne meetod ettevõtte aktsiahinna hindamiseks, lähtudes eeldusest, et aktsia praegune õiglane hind
  • Olulised dividendikuupäevad Olulised dividendikuupäevad Dividende maksvate aktsiate mõistmiseks on oluline teada oluliste dividendide kuupäevi. Dividend toimub tavaliselt sularahas, mis makstakse ettevõtte kasumist investoritele.
  • Jaotamata kasum jaotamata kasum jaotamata kasumi valem näitab kogu akumuleeritud puhaskasumit, mis on tasaarvestatud kõigi aktsionäridele makstud dividendidega. Jaotamata kasum on osa bilansi omakapitalist ja esindab seda osa ettevõtte kasumist, mida ei jaotata aktsionäridele dividendidena, vaid mis on reserveeritud reinvesteerimiseks

Lang L: none (rec-post)

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found