Kvaliteedijuhtimine - kvaliteedijuhtimise toimimise mõistmine

Kvaliteedijuhtimine on organisatsiooni erinevate tegevuste ja ülesannete järelevalve. Ettevõtte struktuur Ettevõtte struktuur viitab ettevõtte erinevate osakondade või äriüksuste korraldamisele. Sõltuvalt ettevõtte eesmärkidest ja tööstusharust tuleb tagada pakutavate toodete ja teenuste ning nende pakkumiseks kasutatud vahendite järjepidevus. See aitab saavutada ja säilitada soovitud kvaliteeditaset organisatsioonis.

Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimine koosneb neljast põhikomponendist, mis hõlmavad järgmist:

 • Kvaliteedi planeerimine - projektiga seotud kvaliteedistandardite kindlakstegemine ja nende täitmise otsustamine.
 • Kvaliteedi parandamine - Protsessi sihipärane muutmine tulemuse usalduse või usaldusväärsuse parandamiseks.
 • Kvaliteedi kontroll - jätkuvad jõupingutused protsessi terviklikkuse ja usaldusväärsuse säilitamiseks tulemuse saavutamisel.
 • Kvaliteedi tagamine - piisava töökindluse tagamiseks vajalikud süsteemsed või kavandatud tegevused, et konkreetne teenus või toode vastaks määratletud nõuetele.

Kvaliteedijuhtimise eesmärk on tagada, et kõik organisatsiooni sidusrühmad sidusrühm vs aktsionär Mõisteid "sidusrühm" ja "aktsionär" kasutatakse ärikeskkonnas sageli vahetatult. Vaadates tähelepanelikult sidusrühmade ja aktsionäride tähendusi, on kasutamises peamisi erinevusi. Üldiselt on aktsionär ettevõtte sidusrühm, samas kui sidusrühm ei ole tingimata aktsionär. töötage koos ettevõtte protsesside, toodete, teenuste ja kultuuri täiustamiseks, et saavutada pikaajalist edu, mis tuleneb klientide rahulolust.

Kvaliteedijuhtimise protsess hõlmab meeskonna poolt välja töötatud juhiste kogumit, tagamaks, et nende toodetud tooted ja teenused on õigete standarditega või sobivad kindlaksmääratud otstarbeks.

 • Protsess algab siis, kui organisatsioon seab kvaliteedieesmärgid, mida tuleb täita ja mis kliendiga kokku lepitakse.
 • Seejärel määratleb organisatsioon, kuidas sihtmärke mõõdetakse. See võtab kvaliteedi mõõtmiseks vajalikud toimingud. Seejärel tuvastab see kõik tekkivad kvaliteediprobleemid ja algatab parendused.
 • Viimane samm hõlmab saavutatud kvaliteedi üldise taseme teatamist.

Protsess tagab, et meeskonna toodetud tooted ja teenused vastavad klientide ootustele.

Kvaliteedi parandamise meetodid

Kvaliteedi parandamise meetodid koosnevad kolmest komponendist: toote täiustamine, protsesside täiustamine ja inimestel põhinev täiustamine. Kvaliteedijuhtimise meetodeid ja tehnikaid saab kasutada arvukalt. Nende hulka kuuluvad Kaizen, Zero Defect Programs, Six Sigma, Quality Circle, Taguchi Methods, Toyota Production System, Kansei Engineering, TRIZ, BPR, OQRM, ISO ning ülalt alla ja alt üles lähenemisviisid.

Kvaliteedijuhtimine - näide

Suurepärase kvaliteedijuhtimise näidisnäide on Kanbani süsteemi juurutamine Toyota Corporationi poolt. Kanban on Taiichi Ohno välja töötatud varude kontrollisüsteem, et luua nii tarnijatele kui ka ostjatele nähtavus, et piirata varude liigset suurenemist. Varude loetelu on bilansis olev käibevara konto, mis koosneb kõigist toorainetest, töö- lõpetamata ja valmistoodang, mille ettevõte on kogunud. Sageli peetakse seda kõigist käibevahenditest kõige mittelikviidsemaks - seega jäetakse see kiiruse arvutamisel lugejast välja. tootmisliinil igal ajahetkel. Toyota kasutas kontseptsiooni oma õigeaegse (JIT) süsteemi täitmiseks, mis aitab viia tarnijate toorainetellimused otse kokku tootmiskavadega. Toyota konveieriliin suurendas efektiivsust ja ettevõte sai käeulatuses just piisavalt varusid, et täita nende tellimusi nende loomise ajal.

Kvaliteedijuhtimise põhimõtted

Kvaliteedijuhtimise rahvusvaheline standard võtab vastu mitu kvaliteedijuhtimise põhimõtet. Neid põhimõtteid kasutab tippjuhtkond organisatsiooni protsesside suunamiseks parema tulemuslikkuse suunas. Nad sisaldavad:

1. Kliendikesksus

Iga organisatsiooni peamine eesmärk peaks olema klientide ootuste ja vajaduste rahuldamine ja ületamine. Kui organisatsioon suudab mõista klientide praeguseid ja tulevasi vajadusi ning rahuldada neid, toob see kaasa klientide lojaalsuse, mis omakorda suurendab tulusid. Samuti suudab ettevõte tuvastada uusi kliendivõimalusi ja neid rahuldada. Kui äriprotsessid on tõhusamad, on kvaliteet kõrgem ja rohkem kliente saab rahul olla.

2. Juhtimine

Head juhtimise juhiomadused Juhiomadused viitavad isiklikele omadustele, mis määratlevad tõhusad juhid. Juhtimine tähendab üksikisiku või organisatsiooni võimet suunata üksikisikuid, meeskondi või organisatsioone eesmärkide ja eesmärkide täitmise suunas. Juhtimine mängib olulist rolli juhtimise tulemustes organisatsiooni edukuses. Suurepärane juhtimine loob tööjõu ja aktsionäride ühtsuse ja eesmärgi. Eduka ettevõttekultuuri loomine pakub sisekeskkonda, mis võimaldab töötajatel oma potentsiaali täielikult realiseerida ja ettevõtte eesmärkide saavutamisel aktiivselt kaasa lüüa. Juhid peaksid kaasama töötajaid selgete organisatsiooniliste eesmärkide ja eesmärkide seadmisse. See motiveerib töötajaid, kes võivad oma tööviljakust ja lojaalsust märkimisväärselt parandada.

3. Inimeste kaasamine

Personali kaasamine on veel üks aluspõhimõte. Juhtkond kaasab personali väärtuse loomisse ja pakkumisse, olenemata sellest, kas nad on täistööajaga, osalise tööajaga, sisseostetud või ettevõttesisesed. Organisatsioon peaks julgustama töötajaid pidevalt oma oskusi täiendama ja järjepidevust säilitama. See põhimõte hõlmab ka töötajate võimestamist, nende kaasamist otsuste tegemisse ja nende saavutuste tunnustamist. Kui inimesi väärtustatakse, töötavad nad oma parimate võimaluste piires, sest see suurendab nende enesekindlust ja motivatsiooni. Kui töötajad on sellesse täielikult kaasatud, tekitab see neis õiguse ja vastutuse oma tegude eest.

4. Protsessikäsitlus

Protsessilähenemise põhimõtte kohaselt on organisatsiooni tulemuslikkus ülioluline. Lähenemispõhimõte rõhutab efektiivsuse ja tulemuslikkuse saavutamist organisatsioonilistes protsessides. Lähenemisviis tähendab mõistmist, et heade protsesside tulemuseks on parem järjepidevus, kiiremad tegevused, väiksemad kulud, jäätmete eemaldamine ja pidev täiustamine. Organisatsiooni täiustatakse siis, kui juhid saavad hallata ja kontrollida organisatsiooni sisendeid ja väljundeid ning väljundite tootmiseks kasutatavaid protsesse.

5. Pidev täiustamine

Igal organisatsioonil peaks olema eesmärk aktiivselt osaleda pidevas täiustamises. Pidevalt paranevad ettevõtted kogevad paremat tulemuslikkust, organisatsioonilist paindlikkust ja suuremat võimet uusi võimalusi kasutada. Ettevõtted peaksid suutma pidevalt luua uusi protsesse ja kohaneda uute turuolukordadega.

6. Tõenduspõhine otsuste tegemine

Ettevõtted peaksid otsustamisel kasutama faktilist lähenemisviisi. Ettevõtted, kes teevad otsuseid kontrollitud ja analüüsitud andmete põhjal, mõistavad turgu paremini. Nad suudavad täita ülesandeid, mis toovad soovitud tulemusi ja õigustavad oma varasemaid otsuseid. Faktiliste otsuste tegemine on ülioluline, et aidata mõista erinevate asjade põhjus-tagajärg seoseid ning selgitada võimalikke soovimatuid tulemusi ja tagajärgi.

7. Suhete juhtimine

Suhete haldamine seisneb vastastikku kasulike suhete loomises tarnijate ja jaemüüjatega. Ettevõtte tegevust võivad mõjutada erinevad huvitatud isikud. Organisatsioon peaks tarneahela protsessi hästi juhtima ning edendama organisatsiooni ja tarnijate vahelisi suhteid, et optimeerida nende mõju ettevõtte tulemustele. Kui organisatsioon haldab oma suhteid huvitatud osapooltega hästi, saavutab see suurema tõenäosusega püsiva ärikoostöö ja edu.

Kvaliteedijuhtimise põhimõtted

Kvaliteedijuhtimise eelised

 • See aitab organisatsioonil saavutada suurema järjepidevuse toodete ja teenuste tootmisega seotud ülesannetes ja tegevustes.
 • See suurendab protsesside efektiivsust, vähendab raiskamist ning parandab aja ja muude ressursside kasutamist.
 • See aitab parandada klientide rahulolu.
 • See võimaldab ettevõtetel oma äri tõhusalt turustada ja uusi turge ära kasutada.
 • See hõlbustab ettevõtetel uute töötajate integreerimist ja aitab ettevõtetel kasvu sujuvamalt juhtida.
 • See võimaldab ettevõttel oma tooteid, protsesse ja süsteeme pidevalt täiustada.

Alumine joon

Kvaliteedijuhtimine on ettevõtete protsesside, samuti toodete ja teenuste järjepidevuse tagamiseks ülioluline. Äris on klientide rahulolu võtmetähtsusega. Kuna kliendi peamine mure on ostetavate toodete või teenuste kvaliteet, peaks tarnija peamine eesmärk olema alati tagada, et tema toodetud toode oleks ühtlane ja hea.

Seotud lugemised

Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm neile, kes soovivad oma karjääri uuele tasemele viia. Lisateabe saamiseks ja oma karjääri laiendamiseks vaadake allolevaid täiendavaid finantsressursse:

 • 5 P turundust 5 P turundust Turunduse 5 P - toode, hind, pakkumine, koht ja inimesed - on turunduse põhielemendid, mida kasutatakse ettevõtte strateegiliseks positsioneerimiseks. 5 P-d
 • Brändikapital Brändikapital Turunduses viitab brändikapital brändi väärtusele ja selle määrab tarbija ettekujutus brändist. Brändiväärtus võib olla positiivne või
 • Homogeenne kulude kogum Homogeenne kulude kogum Homogeenne kulude kogum on sisuliselt raamatupidamistermin, mida ettevõtte juhtkond kasutab kulude rühmitamiseks, mis näitavad kulude jaotamisbaasi osas sarnast põhjust ja tagajärge või saadud kasu. Lühidalt öeldes on homogeensed kulude kogumid viis omavahel seotud loogiliselt rühmitada
 • Walmarti turundussegud Walmarti turustussegud Walmart on ettevõtte jõuline jõud ja selle üks peamisi tugevusi on turundussegu. Jaeturul ellujäämine nõuab rohkemat kui lihtsalt õnne

Lang L: none (rec-post)

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found