Finantsanalüütik vs aktuaar - ettevõtte finantsinstituut

Finantsanalüüsi ülesanne on finantsteabe kogumine, tõlgendamine ja analüüsimine. Aktuaar on seevastu inimene, kes mõõdab ja hindab aktuaarteaduste abil riski ja tõenäosust. Finantsanalüütiku ja aktuaari üks peamisi erinevusi on see, et esimene töötab panganduses või ettevõtte finantsmeeskonnas, teine ​​aga kindlustusfirmades. Mõlemad ametid tegelevad finantsanalüütikute numbritega finantsteabega, aktuaarid aga riskianalüüsiga.

Lang L: none (rec-post)