ECM tehingute komitee - investeerimispangandus, uus omakapitali emissioon

Aktsiakapitaliturgude (ECM) tehingute komitee hindab kavandatava uue aktsiaemissiooni rahalisi ja ärilisi eeliseid, et teha kindlaks, kas pank osaleb uues aktsiaemissioonis. Enamik panku ei võta kohustust ühegi uue aktsiaemissiooni jaoks ilma ECM tehingute komiteelt nõusolekuta.

ECM tehingute komitee

ECM-i heakskiit

Otsustades, kas pank osaleb uues aktsiaemissioonis, võtab ECM tehingute komitee arvesse tehingu rahalisi ja ärilisi eeliseid, sellega seotud kindlustusriski ja tehingu mõju panga frantsiisile. ECM-i tehingute komiteelt uue aktsiaemissiooni heakskiidu saamiseks peate investeerimispanganduse meeskonna investeerimispanganduse karjääritee investeerimispanganduse karjäärijuhise kavandama oma IB-karjääri. Siit saate teada investeerimispanga palkade, selle kohta, kuidas tööle saada, ja mida teha pärast karjääri IB-s. Investeerimispanganduse divisjon (IBD) aitab valitsustel, ettevõtetel ja asutustel kapitali koguda ning ühinemisi ja ülevõtmisi lõpule viia. valmistab ette ja esitab ECM tehingute komitee märgukirja komitee liikmetele läbivaatamiseks.

ECM tegeleb komitee koosolekutega

ECM tehingute komitee koosolek nõuab tavaliselt aktsiakapitaliturgude juhi, aktsiate müügi ja kauplemise, müügi ja kauplemise karjääriprofiili kõrgema esindaja osalemist. Investeerimispanga müügi- ja kauplemisosakond (S&T) aitab investeerimisfondidel, riskifondidel, pensionifondidel fondid jne hõlbustavad aktsiate tehinguid (ost / müü). Karjäär müügi ja kauplemise valdkonnas võib olla väga pingeline väga kiire tempo tingimustes. Konkurss ametikohtadele on tihe, hüvitised võivad olla väga kõrged ja investeerimispanganduse kõrge esindaja, kes on vastava emitendi sektori kontserni liige. Lisaks, kui koosolekul osaleb teadusuuringute esindaja, peaks koosolekul osalema ka õigusosakonna esindaja.

Iga uue aktsiaemissiooni jaoks loob ja haldab aktsiakapitaliturud faili, mis sisaldab järgmist:

  1. Tehingukomitee memorandumi koopia
  2. Komitee koosolekul osalenud osalejate loetelu
  3. Komitee otsus, kas osaleda uues aktsiaemissioonis, ja kui otsustatakse jätkata uue aktsiaemissiooniga, siis komitee kehtestatud tingimuste kirjeldus

ECM-i memo

Aktsiakapitaliturgude ECM-i memorandum on sisepõhiselt loodud dokument, mida kasutatakse investeerimispangas. Investeerimispangandus Investeerimispangandus on panga või finantseerimisasutuse divisjon, mis teenindab valitsusi, ettevõtteid ja asutusi, pakkudes emissiooni (kapitali kaasamine) ning ühinemisi ja omandamisi (ühinemised ja ülevõtmised). ) nõustamisteenused. Investeerimispangad tegutsevad vahendajatena, et kinnitada (või tagasi lükata) potentsiaalne tehing, näiteks IPO, jätkupakkumine jne. ECM-i memo koostab investeerimispanganduse divisjon IBD - Investeerimispanganduse divisjon IBD on lühend investeerimispanganduse divisjonist investeerimispangas. IBD vastutab koostöö eest ettevõtete, asutuste ja valitsustega kapitali kaasamise (omakapitali, võla ja hübriidturgude tagamine), samuti ühinemiste ja ülevõtmiste teostamise eest ning saadetakse ECM meeskonnale.

Aktsiakapitaliturgude memo ECM memo (omakapitali turud) ECM käsitleb komitee memorandumit. Näide aktsiakapitaliturgude ECM Memo mallist potentsiaalse investeerimispanganduse tehingu kinnitamiseks

Lisateavet leiate Finance'i tasuta ECM-i memomalliga ECM Memo (omakapitali turud). ECM tegeleb komitee memorandumiga. Näide omakapitali kapitaliturgude ECM Memo mallist potentsiaalse investeerimispanganduse tehingu kinnitamiseks.

Lisaressursid

Täname, et lugesite selle ECM-i menetluse finantsjuhendit. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks need täiendavad finantsressursid:

  • Mis on ECM omakapitali kapitaliturg (ECM) Omakapitali turg on kapitalituru alamhulk, kus finantsasutused ja ettevõtted suhtlevad finantsinstrumentidega
  • Investeerimispanganduse divisjon IBD - Investeerimispanganduse divisjon IBD on lühend investeerimispanganduse divisjonist kogu investeerimispangas. IBD on kohustatud töötama koos ettevõtete, asutuste ja valitsustega kapitali kaasamise (omakapitali, võla ja hübriidturgude tagamine) ning ühinemiste ja ülevõtmiste teostamise eest.
  • Omakapitali uurimine Omakapitali uuringute ülevaade Omakapitali uurimisprofessionaalid vastutavad investeerimisvõimaluste analüüside, soovituste ja aruannete koostamise eest, mis võivad investeerimispankadele, asutustele või nende klientidele huvi pakkuda. Aktsiauuringute osakond on analüütikute ja sidusettevõtete rühm. See omakapitali uuringute ülevaade juhend
  • Finantsmodelleerimise ressursid Finantsmodelleerimine Tasuta finantsmodelleerimise ressursid ja juhised kõige olulisemate mõistete õppimiseks omas tempos. Need artiklid õpetavad teile rahanduse modelleerimise parimaid tavasid koos sadade näidete, mallide, juhendite, artiklite ja muuga. Siit saate teada, mis on finantsmudelid, kuidas mudelit koostada, Exceli oskused, näpunäited ja nipid

Lang L: none (rec-post)