Exceli valemite petulehed - olulised Exceli valemid, mida teada saada

Kui soovite saada Exceli finantsanalüüsi meistriks ja finantsmudelite koostamise eksperdiks, olete jõudnud õigesse kohta. Oleme loonud Exceli valemite petulehed olulisematest valemitest ja funktsioonidest, mis on vajalikud arvutustabeli jõukasutajaks saamiseks.

Allpool on kirjalik ülevaade teie enda õppimise peamistest valemitest. Kui soovite aga valemite videomaterjalide selgitust, vaadake meie tasuta Exceli krahhikursust.

Kui olete juba energiatarbija, vaadake meie täiustatud Exceli kursust ja õppige valemite ja funktsioonide kõige võimsamaid kombinatsioone.

Exceli valemid petavad lehe teemat

Otseteed

Exceli otseteede loend Exceli otseteed PC Mac Exceli otseteed - kõige olulisemate ja levinumate MS Exceli otseteede loend PC ja Maci kasutajatele, rahandusele, raamatupidamisele. Kiirklahvid kiirendavad teie modelleerimisoskusi ja säästavad aega. Õppige redigeerimist, vormindamist, navigeerimist, linti, spetsiaalsete kleepimist, andmetöötlust, valemite ja lahtrite redigeerimist ning muid otseteid - finantsmudelite kiirendamiseks kõige olulisemate Exceli otseteede loend.

Kuupäevad ja kellaaeg Exceli valemid petavad lehte

= EDATE - lisage Excelis kuupäevale määratud arv kuude arv

= EOMONTH - teisenda kuupäev kuu viimaseks päevaks (nt 18.07.2018 31.7.2018)

= DATE - tagastab numbri, mis tähistab Excelis kuupäeva (aaaa / kk / pp). See valem on kasulik Exceli funktsioonidega töötamisel, mille argumendiks on kuupäev.

= TÄNA Tänane kuupäev Excelis saab tänase kuupäeva hõlpsalt sisestada valemi = today () abil. See vähetuntud funktsioon võimaldab teil tänase kuupäeva hõlpsalt sisestada arvutustabeli mis tahes lahtrisse. Funktsioon on väga lihtne ja hõlpsasti kasutatav - sisestage ja kuvage lahtrisse tänane kuupäev

= NETWORKDAYS - tagastab kahe määratud kuupäeva vaheliste tervete tööpäevade arvu.

= AASTA - ekstraktib ja kuvab Excelis aasta alates kuupäevast (nt 18.07.2018 kuni 2018)

= YEARFRAC - väljendab aasta murdosa kahe kuupäeva vahel (nt 1.1.2018 - 31.3.2018 = 0,25)

Konverteeri aeg sekunditeks Teisenda aeg sekunditeks Excelis Järgige neid samme, et Excelis aeg teisendada sekunditeks. Analüüsi tegemisel võib olla väga kasulik lasta Excelil konverteerida aeg sekunditeks standardtundide ja minutite vormingust. Selleks on kaks peamist meetodit. - teisendab aja sekunditeks (nt 5 minutit kuni 300 sekundit)

Navigeerimine Exceli valemite petulehel

Spetsialistide juurde minek Spetsiaalsete funktsioonide avamine Excelis on spetsiaalne funktsioon arvutustabelite finantsmudelite modelleerimiseks. Klahv F5 avab valiku Ava, valige Exceli valemite jaoks spetsiaalsed otseteed, mis võimaldab teil kiiresti valida kõik lahtrid, mis vastavad teatud kriteeriumidele. - vajutage klahvi F5 ja leidke kõik lahtrid, mis on kõvakoodid, valemid ja palju muud. Suurepärane auditeerimiseks.

Leidmine ja asendamine Excelis leidmine ja asendamine Lisateave Excelis otsimise kohta - see samm-sammuline õpetus õpetab, kuidas leida ja asendada Exceli arvutustabeleid, kasutades kiirklahve Ctrl + F. Exceli leidmine ja asendamine võimaldab teil kiiresti otsida arvutustabeli kõiki lahtreid ja valemeid kõigi teie otsingukriteeriumitele vastavate eksemplaride kohta. Selles juhendis käsitletakse, kuidas - vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F ja saate korraga muuta paljude valemite osi.

Otsinguvalemid

INDEX MATCH Indeksi vaste valem INDEX ja MATCH funktsioonide ühendamine on võimsam otsevalem kui VLOOKUP. Selles Exceli õpetuses saate teada, kuidas INDEX MATCH-i kasutada. Indeks tagastab tabeli lahtri väärtuse, mis põhineb veeru ja rea ​​numbril, ning Match tagastab lahtri positsiooni real või veerus. Selles juhendis saate teada, kuidas neid teha - kombinatsioon otsingufunktsioonidest, mis on võimsamad kui VLOOKUP

= VLOOKUP - otsingufunktsioon, mis otsib tabelis vertikaalselt

= HLOOKUP - otsingufunktsioon, mis otsib tabelis horisontaalselt

= INDEX - otsingufunktsioon, mis otsib tabelis vertikaalselt ja horisontaalselt

= MATCH - tagastab väärtuse positsiooni seerias

= OFFSET - liigutab lahtri viidet määratud ridade ja / või veergude arvu võrra

Matemaatika funktsioonid Exceli valemite petulehed

= SUM - lisage arvude rea kokku

= KESKMINE - arvutab arvude rea keskmise

= MEDIAN - tagastab seeria keskmise keskmise arvu

= SUMPRODUCT - arvutab kaalutud keskmise, mis on finantsanalüüsi jaoks väga kasulik

= PRODUCT - korrutab kogu arvude rea

= ÜMBER ÜMBER Exceli ümardamine Exceli ümardamine allapoole on funktsioon numbrite ümardamiseks. See samm-sammuline juhend Exceli arvu ümardamiseks on finantsanalüütikute jaoks kasulik. Exceli ümardamisfunktsiooniga on see ülesanne isegi suure andmekogumi jaoks üsna lihtne. - ümardab numbri määratud arvu numbriteni

= ROUNDUP ROUNDUP Exceli Exceli ROUNDUP - samm-sammuline juhend, kuidas finantsanalüütikute jaoks Excelis numbrit ümardada. Näiteid selle kohta, kuidas Excelis ümardamise valemit kasutada. Kõigile, kes teevad Excelis finantsanalüüsi, võib sageli olla oluline ümardada arv kindla kümnendkoha täpsusega või täisarvuni. - valem ümardab arvu konkreetse arvu numbriteni

AutoSum Autosum Autosumi Exceli valem on otsetee, mis aitab Exceli finantsmudelites aega kokku hoida. Sisestage "ALT =", et kõik andmerea arvud kiiresti kokku liita. See võimaldab teil hõlpsalt lisada arvude seeria vertikaalselt või horisontaalselt, ilma et peaksite kasutama hiirt ega isegi nooleklahve - otsetee numbriseeria kiireks summeerimiseks

= ABS - tagastab arvu absoluutväärtuse

= PI - tagastab pi väärtuse 15-kohalise täpsusega

= SUMIF - summa väärtused vahemikus, mis on määratud tingimusega

= SUMQ - tagastab argumentide ruutude summa

Finantsvalemid

= NPV NPV valem Juhend NPV valemile Excelis finantsanalüüsi tegemisel. Oluline on täpselt mõista, kuidas NPV valem Excelis töötab ja selle taga olev matemaatika. NPV = F / [(1 + r) ^ n] kus PV = nüüdisväärtus, F = tulevane makse (rahavoog), r = diskontomäär, n = tulevaste perioodide arv - arvutab neto nüüdisväärtuse diskontomääral põhinevad rahavood

= XNPV - arvutab rahavoogude NPV diskontomäära ja konkreetsete kuupäevade põhjal

= IRR - see valem arvutab sisemise tasuvuse määra (diskontomäär, mis määrab NPV nulli)

= XIRR XIRR vs IRR Miks kasutada XIRR vs IRR. XIRR määrab igale rahakäigule konkreetsed kuupäevad, muutes selle Exceli finantsmudeli loomisel IRR-st täpsemaks. - arvutab sisemise tootluse määra (diskontomäär, mis määrab puhasväärtuse nulli) koos määratud kuupäevadega

= YIELD - tagastab väärtpaberi tootluse, lähtudes tähtajast, nimiväärtusest ja intressimäärast

= FV - arvutab investeeringu tulevase väärtuse püsivate perioodiliste maksete ja püsiva intressimääraga

= PV - arvutab investeeringu nüüdisväärtuse

= INTRATE - täielikult investeeritud väärtpaberi intressimäär

= IPMT - see valem tagastab võlakirja intressimaksed

= PMT - see funktsioon tagastab võlakirja kogu makse (võlg ja intressid)

= PRICE - arvutab perioodilise kupongivõlakirja 100 dollari nimiväärtuse hinna

= DB - arvutab kulumi fikseeritult kahaneva saldo meetodi põhjal

= DDB - arvutab amortisatsiooni kahekordse languse meetodil

= SLN - arvutab amortisatsiooni lineaarmeetodi põhjal

Tingimuslikud funktsioonid

= IF - kontrollib, kas tingimus on täidetud, ja tagastab väärtuse, kui jah ja ei

= VÕI - kontrollib, kas mõni tingimus on täidetud, ja tagastab ainult „TRUE” või „FALSE”

= XOR - lause „Exclusive” või „true” tagastab true, kui TRUE lausete arv on paaritu

= JA - kontrollib, kas kõik tingimused on täidetud, ja tagastab ainult „TRUE” või „FALSE”

= EI - muudab “TRUE” väärtuseks “FALSE” ja “FALSE” väärtuseks “TRUE”

IF-IF-lause kahe numbri vahel Laadige see tasuta mall välja Exceli kahe numbri vahelise IF-lause jaoks. Selles õpetuses näitame teile samm-sammult, kuidas arvutada IF lausega AND. Siit saate teada, kuidas koostada IF-lause, mis testib, kas lahter sisaldab väärtust kahe numbri vahel, ja väljastab seejärel soovitud tulemuse, kui see tingimus on täidetud - ühendage IF-ga AND-ga, et teil oleks mitu tingimust

= VIGA - kui lahtris on viga, võite käskida Excelil kuvada alternatiivne tulemus

Muud funktsioonid ja valemid

Lehtenime kood Lehtenime kood Lehtenime koodi Exceli saamiseks toimige järgmiselt. Kui soovite Excelis kuvada lehe nime lahtris, saate selle kuvamiseks kasutada valemite kombinatsiooni. Lehenime koodi Exceli valemi kasutamine nõuab funktsioonide MID, CELL ja FIND ühendamist üheks valemiks. - valem, mis kasutab töölehe nime kuvamiseks funktsioone MID, CELL ja FIND

Exceli konsolideerimine Konsolideerimine Exceli konsolideerimise funktsioon võimaldab analüütikul ühendada mitu Exceli faili / töövihikut üheks. Funktsioon aitab andmete analüüsimisel ja finantsanalüüsil. Exceli konsolideerimisfunktsioon võimaldab teil valida andmeid selle erinevatest asukohtadest ja loob tabeli teabe kokkuvõtmiseks. - kuidas teavet koondada mitme Exceli töövihiku vahel

Lisaressursid

Täname, et lugesite Finance'i Exceli valemite petulehe juhendit. Nüüdseks olete valmis tegema veelgi täpsemat finantsanalüüsi. Harjutamise jätkamiseks vaadake neid allpool olevaid finantsressursse:

  • Exceli otseteed arvutitele ja Macile Exceli otseteed PC Mac Exceli otseteed - olulisemate ja levinumate MS Exceli otseteede loend PC- ja Mac-kasutajate, rahanduse, raamatupidamise kutsealade jaoks. Kiirklahvid kiirendavad teie modelleerimisoskusi ja säästavad aega. Õppige redigeerimist, vormindamist, navigeerimist, linti, spetsiaalset kleepimist, andmetöötlust, valemite ja lahtrite redigeerimist ning muid otseteid
  • Exceli funktsioonide loetelu Funktsioonid Finantsanalüütikute jaoks olulisemate Exceli funktsioonide loend. See petulehekülg hõlmab 100 funktsiooni, mida on Exceli analüütikuna tundmine oluline
  • Tasuta Exceli kursus
  • Kõik Exceli ressursid Exceli ressursid Õppige Exceli võrgus, kasutades 100 tasuta Exceli õpetust, ressurssi, juhendit ja petulehte! Finantsressursid on parim viis Exceli õppimiseks oma tingimustel.

Lang L: none (rec-post)

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found