Organisatsiooni areng - määratlus, eelised, protsess

Organisatsiooni arengut saab määratleda kui eesmärgipõhist metoodikat, mida kasutatakse üksuse süsteemimuutuse algatamiseks. Organisatsiooni areng saavutatakse suhtlemises toimuva muutuse kaudu. Efektiivseks suhtlemiseks oskus on üks olulisemaid õpioskusi elus. Suhtlus on määratletud kui teabe edastamine suurema mõistmise saavutamiseks. Seda saab teha vokaalselt (verbaalse vahetuse kaudu), kirjaliku meedia (raamatud, veebisaidid ja ajakirjad), visuaalselt (graafikute, diagrammide ja kaartide abil) või mitteverbaalselt protsesside või nende tugistruktuuri kaudu. Töötajate käitumise uurimine võimaldab spetsialistidel uurida ja jälgida töökeskkonda ning prognoosida muutusi, mis seejärel organisatsiooni usaldusväärse arengu saavutamiseks toimuvad.

Organisatsiooni areng

Organisatsiooni arengu eelised

Tootlikkuse ja tõhususe suurendamine toob endaga kaasa palju eeliseid. Üks parimaid viise positiivsete tulemuste saamiseks nendes mõõdikutes on läbimõeldud organisatsiooni arendusstruktuuri kasutamine. Organisatsiooni arengut kasutatakse organisatsiooni varustamiseks õigete tööriistadega, et see saaks turu muutustele kohaneda ja positiivselt (kasumlikult!) Reageerida. Organisatsiooni arengu eelised hõlmavad järgmist:

1. Pidev areng

Organisatsiooni arendamises osalevad üksused arendavad pidevalt oma ärimudeleid. Organisatsiooni areng loob pideva paranemismudeli, mille käigus töötatakse välja strateegiaid, hinnatakse neid, rakendatakse neid ning hinnatakse nende tulemusi ja kvaliteeti.

Sisuliselt loob protsess soodsa keskkonna, kus ettevõte saab muutused omaks võtta nii sisemiselt kui ka väliselt. Muudatust kasutatakse perioodilise uuenemise soodustamiseks.

2. Suurenenud horisontaalne ja vertikaalne suhtlus

Organisatsiooni arendamisel on märkimisväärne eelis tõhus suhtlus, suhtlus ja tagasiside organisatsioonis. Tõhus kommunikatsioonisüsteem viib töötajad vastavusse ettevõtte eesmärkide, väärtuste ja eesmärkidega.

Avatud kommunikatsioonisüsteem võimaldab töötajatel mõista muutuste tähtsust organisatsioonis. Aktiivne organisatsiooni arendamine suurendab organisatsioonis suhtlemist, parema ergutamiseks jagatakse pidevalt tagasisidet.

3. Töötajate kasv

Organisatsiooni arengus pannakse olulist rõhku tõhusale suhtlemisele, mida kasutatakse töötajate julgustamiseks vajalike muudatuste elluviimiseks. Paljud tööstusharu muudatused nõuavad töötajate arenguprogramme. Töötajate koolitus ja arendamine Töötajate koolitus ja arendus viitab ettevõtte jätkuvatele jõupingutustele oma töötajate tulemuslikkuse tõstmiseks. Ettevõtete eesmärk on koolitada ja arendada töötajaid, kasutades erinevaid haridusmeetodeid ja -programme. . Seetõttu töötavad paljud organisatsioonid töötajate oskuste parandamise nimel, et pakkuda neile turule olulisemaid oskusi.

4. Toodete ja teenuste täiustamine

Innovatsioon on organisatsiooni arengu üks peamisi eeliseid ning see on toodete ja teenuste täiustamisel peamine tegur. Üks lähenemisviis muutustele on töötajate arendamine - kriitiline fookuspunkt on tasu motivatsiooni ja edu eest.

Töötajate edukas kaasamine suurendab innovatsiooni ja tootlikkust. Konkurentsianalüüsi, tarbijate ootuste ja turu-uuringute kaudu soodustab organisatsiooni areng muutusi.

5. Kasumimarginaalide suurenemine

Organisatsiooni areng mõjutab põhirida mitmel erineval viisil. Suurenenud tootlikkuse ja innovaatilisuse tulemusel on kasum puhaskasum netotulu põhirida, mitte ainult kasumiaruandes, vaid kõigis kolmes põhiaruandes. Kuigi see saavutatakse kasumiaruande kaudu, kasutatakse puhaskasumit ka nii bilansis kui ka rahavoogude aruandes. ja efektiivsuse suurenemine. Kulud vähenevad, kuna organisatsioon suudab töötajate voolavust ja töölt puudumist paremini hallata. Pärast ettevõtte üksuste eesmärkide ühtlustamist saab ettevõte keskenduda täielikult arendamisele ning toodete ja teenuste kvaliteedile, mis viib klientide rahulolu paranemiseni.

Organisatsiooni arendamise protsess

Organisatsiooni arendamise protsessis on tavapärane lähenemisviis tegevuse uurimise mudel. Seda mudelit kasutavad paljud organisatsioonid OD-protsessi juhtimiseks. See kätkeb endas seda, mida tema nimi kirjeldab - uuringud ja tegevus.

OD protsessis on aga palju muud kui lihtsalt teadus ja arendus. Tagasiside edastamiseks kasutatakse mitut tsüklit, mis muudab organisatsiooni muutustele paremini reageerivaks.

Tegevusuuringu mudeli komponendid

Tegevusuuringu mudel koosneb kuuest põhikomponendist:

1. Probleemidiagnoosimine

Organisatsiooni arendamise protsess algab probleemide äratundmisest. Diagnoosimeetod hõlmab tavaliselt andmete kogumist, põhjuse hindamist ja ka esialgset uurimist võimaluste väljaselgitamiseks.

2. Tagasiside ja hinnang

Tagasiside ja hindamisetapp hõlmab sageli tuvastatud probleemide nõuetekohast uurimist, et käsil olevast väljakutsest põhjalikult aru saada. See võib hõlmata dokumentide hindamist, fookusgruppe Fookusgrupp Fookusgrupp koosneb rühmast isikutest, kellele esitatakse küsimusi nende arvamuse ja suhtumise kohta teatud toodetesse, teenustesse või kontseptsioonidesse. , klientide või töötajate uuringud, konsultantide palkamine ja praeguste töötajate küsitlemine. Kogutud teavet kasutatakse probleemide ümberhindamiseks esimeses etapis.

3. Planeerimine

Kui organisatsioon on oma väljakutse määratlenud ja sellest aru saanud, pannakse kokku tegevuskava. Kavas on sätestatud kõik sekkumismeetmed, mida peetakse antud probleemi jaoks asjakohasteks. Tavaliselt hõlmavad meetmed selliseid asju nagu koolitusseminarid, töötoad, meeskonna loomine Meeskonna loomine Meeskonna loomine viitab tegevustele, mida inimrühmad on võtnud oma motivatsiooni suurendamiseks ja koostöö edendamiseks. Paljud inimesed kasutavad fraase „meeskonna loomine“ ja „meeskonnatöö“ omavahel asendatult. Need on siiski kaks erinevat mõistet. Kui meeskonna loomine paneb rõhku gruppide loomisele ja meeskondade koosseisu või struktuuri muutmisele. Lisaks moodustavad üldplaani lahutamatu osa mõõdetavad eesmärgid, mis määratlevad oodatavad tulemused.

4. Sekkumine ja rakendamine

Kui plaan on paigas, algab sekkumisfaas. Kuna organisatsiooni arendusprotsess on keeruline, on rakendamise protsessid mudeli põhielement. Näiteks kui treeningklasse eelistatakse muude meetodite asemel, on testitulemused aluseks koolitusprotsessi hindamisele. Siinkohal on eesmärk tagada vajalike muudatuste toimumine. Kui see pole nii, hinnatakse tagasisidet ja seda kasutatakse vajaliku muudatuse saavutamiseks.

5. Hindamine

Niipea, kui sekkumiskava on valmis, hinnatakse organisatsiooni muudatuste tulemusi. Kui vajalikku muudatust ei toimu, otsib organisatsioon põhjust. Takistuse kõrvaldamiseks tehakse kohandusi.

6. Edu

Edu tähistab, et soovitud muutus toimus. Uue vahetuse jätkusuutlikkuse tagamiseks on kehtestatud nõuetekohane kava ja tõhususe standardid. Rakendatud muudatuste püsimise tagamiseks on vaja pidevat jälgimist. Lisaks võivad turgude ja organisatsioonide muutumisel tekkida uued probleemid, mis viivad edasise arengu poole. Suurepärased organisatsioonid arenevad pidevalt.

Lõpumõtted

Organisatsiooni arendamine on hädavajalik, kuna see aitab organisatsioonidel üleminekul produktiivsemale faasile. Muudatused aitavad kaasa uute ideede ja viiside loomisele ning tagavad, et ettevõte on uuenduslik ja kasumlik.

Rohkem ressursse

Finance pakub finantsmodelleerimise ja hindamise analüütikule (FMVA) ™ FMVA® sertifikaati. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogrammis neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised finantsvahendid:

  • Bürokraatia Bürokraatia Ühtse autoriteedi säilitamise süsteem institutsioonides ja asutuste vahel on tuntud kui bürokraatia. Bürokraatia tähendab sisuliselt valitsemist büroo poolt.
  • Ettevõtte sotsiaalne vastutus (CSR) Ettevõtte sotsiaalne vastutus (CSR) Ettevõtte sotsiaalne vastutus (CSR) on strateegiad, mida ettevõtted rakendavad ettevõtte juhtimise osana ja mille eesmärk on
  • Lõunasöök ja õpi Lõunasöök ja õpi Lõunasöök ja õpi-programme nimetatakse lõunasöögi kandmiseks kasutatud pruunide kottide tõttu mõnikord õppimiseks lõunasöögi ajal või "pruun kott" seanssideks. Enamik ettevõtteid
  • Kvaliteedijuhtimine Kvaliteedijuhtimine Kvaliteedijuhtimine on organisatsiooni erinevate tegevuste ja ülesannete järelevalve, et tagada pakutavate toodete ja teenuste

Lang L: none (rec-post)

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found