Tütarettevõtte ühinemine - ülevaade, tüübid, plussid ja miinused

Tütarettevõtete ühinemine on ühinemise tüüp, mis tekib siis, kui ühendav ettevõte kasutab oma tütarettevõtet sihtettevõtte omandamiseks. Omandaja võib ühinemis- ja omandamistehingu teostamiseks luua tütarettevõtte või kasutada ühte oma olemasolevatest tütarettevõtetest. Tütarettevõtete ühinemisel ühendatakse omandatud ettevõte omandaja tütarettevõttega selle asemel, et ühineda otse ühendava ettevõttega (emaettevõttega) tavalises ühinemis- ja ülevõtmistehingus. . Siit saate teada, kuidas ühinemised ja ülevõtmised ning tehingud lõpule viiakse. Selles juhendis kirjeldame omandamisprotsessi algusest lõpuni, erinevat tüüpi omandajaid (strateegilised ja finantsostud), sünergiate olulisust ja tehingukulusid.

Tütarettevõte Ühinemine

Pärast tehingut saab sihtettevõttest ühendava ühingu 100% -line tütarettevõte, mille ainuosanik on ostja (emaettevõte). See tähendab, et omandaja omab täielikku kontrolli (majandus) üksuse üle, omandades potentsiaalselt kontrolli ka viimase võõrandamatute varade ja lepingute üle. Tütarettevõtete ühinemise peamine eesmärk on kaitsta ostjat kohustuste eest. Kohustuste liigid Kohustusi on kolme põhiliiki: lühiajalised, pikaajalised ja tingimuslikud kohustused. Kohustused on juriidilised kohustused või võlad teise isiku või ettevõtte ees. Teisisõnu on kohustused tulevikus majandusliku kasu ohverdamine, mida (majandus) üksus peab sihtettevõttelt tegema.

Tütarettevõtete ühinemise tüübid

Tütarettevõtete ühinemise kaks peamist tüüpi on järgmised:

1. Edasi kolmnurkne ühinemine

Edasine kolmnurkne ühinemine on kaudne ühinemine, kus ostuettevõtte tütarettevõte viib omandamise lõpule oma emaettevõtte nimel. Tütarettevõte omandab kõik sihtettevõtte varad ja kohustused. Seejärel saab omandatud ettevõttest täielikult ostva üksuse tütarettevõte. Pärast omandamist likvideeritakse sihtettevõte ja ostjast saab ühendatud ettevõtte ainuaktsionär.

Edasise kolmnurkse ühinemise plussid ja miinused

Üks põhjustest, miks ostjad eelistavad kolmepoolset tulevikulist ühinemist, on see, et see annab neile sihtettevõtte ostmisel suurema paindlikkuse. Ostjad saavad kasutada mõlema sularaha arvestamise kombinatsiooni. Sularaha tasu on ettevõtte käibel olevate aktsiate ostmine, kasutades makseviisina sularaha. Pakkumine sularahas on üks võimalus, mida omandaja võib ühinemise või omandamistehingu käigus omandada osaluse teises ettevõttes. Aktsionärid ja aktsiad eelistavad tavaliselt rahalist tasu. Pool sihtfirma aktsionäride maksmiseks kasutatud tasust peab olema vähemalt 50% omandaja aktsiatest. Kui tehingu tasu oleks 100% sularaha, muudaks see tehingu maksustatavaks.

Negatiivse küljena on kolmnurkseid ühinemisi vähem eelistatud kui vastupidiseid kolmnurkseid ühinemisi seoses sihtettevõtte litsentsidele ja volitustele juurdepääsu puudutavate probleemidega. Kinnisvara tuleb ümber hinnata ja mõned kolmandad isikud võivad keelduda nõusolekust omandajal sihtfirma lepingute, litsentside ja volituste kasutamiseks. Omandaval üksusel võib tekkida lisakulusid litsentside õiguste ja lepingute loovutamise nõusoleku saamiseks.

2. Tagurpidi kolmnurkne ühinemine

Pööratud kolmnurkne ühinemine jagab palju sarnast kolmepoolse kolmepoolse ühinemisega; need on aga likvideeritavas erakonnas erinevad. Kolmepoolse tulevikulise ühinemise korral likvideeritakse sihtettevõte, vastupidises kolmnurkse ühinemise korral aga ostuüksuse loodud tütarettevõte.

Kolmnurkne vastupidine tütarettevõtjate ühinemine algab siis, kui ühendav üksus kasutab oma tütarettevõtet teise ettevõtte omandamiseks. Pärast omandamist neeldub tütarettevõte omandatud ettevõttesse ja ostjaks (emaettevõtteks) saab ainus aktsionär. Omandatud ettevõttest saab omandava ettevõtte täielikult kuuluv tütarettevõte ning ostja omandab kogu omandatud ettevõtte vara ja kohustused.

Kolmnurkse pöördliitmise plussid ja miinused

Kolmnurkne pöördühendus säilitab müüva üksuse ja likvideerib omandamise elluviimiseks loodud varifirma. Omandatud ettevõte jätkab tavapärast tegevust ostja tütarettevõttena ning ühendaval üksusel ei ole vaja uusi lepinguid, litsentse ja volitusi sõlmida. See muudab pöördkolmnurkse ühinemise eelistatumaks kolmepoolse eesmise ühinemise asemel.

Et ühinemistehing oleks maksuvaba, peab ühendav üksus kasutama oma aktsiaid 80% sihtettevõtte aktsiate omandamiseks. Kui ostja soovib nautida maksuvaba omandamistehingut, ei tohi sularahas makstav tasu ja muu mittevaraline tasu ületada 20% kogu makstud tasust.

Lisaressursid

Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.

Finantsanalüüsi alal õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid täiendavaid finantsressursse:

  • Sularahas arvestamine Sularaha tasumine Sularahas tasumine on ettevõtte käibel olevate aktsiate ostmine, kasutades makseviisina sularaha. Pakkumine sularahas on üks võimalus, mida omandaja võib ühinemise või omandamistehingu käigus omandada osaluse teises ettevõttes. Aktsionärid eelistavad tavaliselt rahalist tasu
  • Ühinemiste ja omandamiste kaalutlused ja tagajärjed Ühinemiste ja omandamiste kaalutlused ja tagajärjed Ühinemiste ja ülevõtmiste läbiviimisel peab ettevõte teadvustama ja üle vaatama kõik ühinemistesse ja ülevõtmistesse kuuluvad tegurid ja keerukused. Selles juhendis tuuakse välja oluline
  • Sünergiate tüübid Sünergiate tüübid M&A sünergia võib tekkida kulude kokkuhoiust või tulude tõusust. Ühinemiste ja omandamiste vahel on mitmesuguseid sünergiaid. Selles juhendis on toodud näited. Sünergia on igasugune mõju, mis suurendab ühinenud ettevõtte väärtust kahe eraldi ettevõtte ühisväärtusest kõrgemal. Sünergia võib tekkida ühinemiste ja omandamiste tehingutes
  • Vertikaalne ühinemine Vertikaalne ühinemine on vertikaalne ühinemine kahe sama tööstusharu, kuid tootmisprotsessi eri etappides asuva ettevõtte vahel. Teisisõnu vertikaalne ühinemine

Lang L: none