Kaizen - määratlus, komponendid ja ärinäited

Kaizen on jaapanikeelne sõna (改善), mis tähendab "parandamine" või "parandamine". Ärimaailmas rakendatuna viitab kaizen kõigile toimingutele, toimingutele või reeglitele, mida rakendatakse muudatuste elluviimiseks. Ettevõtte strateegia Ettevõtte strateegia keskendub ressursside, riskide ja tootluse juhtimisele ettevõttes, mitte konkurentsieeliste vaatamisele äristrateegias. ettevõttes, et see töötaks tõhusamalt ja tõhusamalt.

Läänemaailmas on kaizeni keskendumine efektiivsuse maksimeerimisele viinud selleni, et kaasatud põhimõtteid nimetatakse tavaliselt „lahjaks ja kaizeniks“.

Kaizen

Kaizeni lõhkumine

Ettevõtte parendamise mõttes peaks kaizen mõjutama kõiki, alates ühisest töötajast kuni tegevjuhini. Tegevdirektor, kes on tegevjuht, on ettevõtte või organisatsiooni kõrgeima astme isik. Tegevdirektor vastutab organisatsiooni üldise edukuse ja juhtimistasandi tippotsuste langetamise eest. Lugege ametijuhendit. Enamasti tähendab see protseduuride, tööaja, standardite, reeglite, toimimisjuhendite ning protsesside või ideede muutmist või rakendamist, mis mõjutavad ettevõtte toimimist.

Kaizenit hakati Jaapanis esimest korda laialdaselt kasutama pärast II maailmasõda, seda mõjutasid tugevalt Ameerika äritavad ja treenerid, kes töötasid Jaapanil oma ärituru ülesehitamisel, sealhulgas riigis ja välismaal pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi ja koguse aitamiseks. Praegu on see ülemaailmne standard, mida iga sektori ettevõtted püüavad rakendada. Kaizeni põhimõtteid rakendatakse ka väljaspool ärimaailma, näiteks koolides ja mittetulundusühingutes.

Kaizeni duaalsus

Kaizen on lõpuks kaheosaline kontseptsioon koos tegevus on suurem osa ja filosoofia või viismõtlemisest olles teine.

Kõigepealt kaalume tegevusala. Kuigi seda saab teha palju väiksemas mahus, on Kaizen sageli sündmuskeskne. Enamik Kaizeni asutamist taotlevaid ettevõtteid loovad ettevõttesiseseid üritusi, mis keskenduvad ettevõtte sees olevatele valdkondadele, mida saab või mida tuleb parandada. Ürituste eesmärk on leida parimad viisid vajalike muudatuste elluviimiseks. Sellistesse üritustesse on kaasatud töötajate meeskonnad ettevõtte igast tasemest, sest muudatused on mõeldud kõiki puudutama ja sellest kasu tooma.

Kaizeni filosoofiline aspekt seisneb tegelikult konkreetset tüüpi ettevõttekultuuri ja mõtteviisi ülesehitamises, mis julgustab kõiki töötajaid aktiivselt osalema ettevõtte edukuses ja tootlikkuses, samuti vaatama üksteise huve. Kaizeni filosoofia eesmärk on soodustada töökeskkonda, mis kasvatab positiivsust, mis kajastub siis selles, kuidas töötajad koos ja üksi töötavad ning kui pühendunud nad oma töökohale on.

Kaizen - pidev täiustamine

Sündmused

Kaizeni sündmused järgivad PDCA mustrit: Plan, Do, Cpagan, Act. Selle täpsemaks jaotamiseks algab tüüpiline kaizeni üritus, kogudes kõik töötajad või vähemalt mõned töötajad ettevõtte igast osakonnast ning seades eesmärgid ja standardid, mis on mõeldud kõigile ja kogu ettevõttele kasuks. Nende sündmuste ajal on oluline ettevõtte praeguste tavade põhjalik ülevaade, et teha kindlaks valdkonnad, mis vajavad olulisi muudatusi, või hõlbustada uusi või kinnitatud eesmärke, mida ei saavutata.

Kui kaizeni ürituse planeerimisosa on läbi, on aeg rakendada muudatused, milles on planeerimise etapis kokku lepitud. Protsess võimaldab töötajatel aktiivselt osaleda uute protseduuride rakendamisel ja näha, kuidas need mõjutavad töökeskkonda, moraali ning kas nad aitavad edukalt saavutada äsja toodud eesmärke.

Pärast esialgset rakendamist püüab juhtkond saada töötajatelt tagasisidet ja teada saada, millised uued protseduurid ei tööta, et neid saaks muuta. Seda tegevust ja kontrolli tuleks jätkata seni, kuni saavutatakse ideaalne tasakaal või tehakse kindlaks, et uued eesmärgid tuleb püstitada ja saavutada.

Kaizen - planeerige kontrolli seadust

Kokkuvõte

Kunagi ainulaadselt Jaapani kontseptsiooniga Kaizen on levinud üle kogu maailma, aidates ettevõtetel ja nende töötajatel saavutada kõrgem tootlikkus, parandades samal ajal töötingimusi ja ettevõtte moraali. Ettevõtte kasvades ja muutudes muutuvad ka eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused. Kaizeni põhimõtete kasutamine võimaldab ettevõttel tõhusamalt kasvada ja tegutseda, millest saavad kasu kõik töötajad alates tegevjuhist kuni lõpuni.

Lisaressursid

Finance on ülemaailmse finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja FMVA® sertifikaat Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Järgmised finantsressursid on teie finantskoolituse edendamisel abiks:

  • Brändikapital Brändikapital Turunduses viitab brändikapital brändi väärtusele ja selle määrab tarbija ettekujutus brändist. Brändiväärtus võib olla positiivne või
  • Juhtimisteooriad Juhtimisteooriad Juhtimisteooriad on soovitatavad juhtimisstrateegiad, mis võivad sisaldada selliseid tööriistu nagu raamistikud ja juhised, mida saab kaasaegsetes organisatsioonides rakendada. Üldiselt ei tugine spetsialistid ainult ühele juhtimisteooriale
  • Võimalusekulud Võimaluskulud Võimaluskulud on majanduse uurimisel üks põhimõisteid ja levinud erinevates otsustusprotsessides. Alternatiivkulu on järgmise parima alternatiivi väärtus.
  • Ajajuhtimine Ajajuhtimine Ajajuhtimine on protsess, mis kavandab ja kontrollib, kui palju aega konkreetsetele tegevustele kulutada. Hea ajaplaneerimine võimaldab inimesel lühema aja jooksul rohkem ära teha, vähendab stressi ja viib karjäärini. Selles juhendis on loetletud peamised näpunäited aja haldamiseks

Lang L: none (rec-post)