Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC) - ülevaade, funktsioonid, tegevused

Prantsusmaal Pariisis asuv Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC) on organisatsioon Organisatsioonide tüübid Selles eri tüüpi organisatsioone käsitlevas artiklis uuritakse erinevaid kategooriaid, kuhu organisatsioonistruktuurid võivad kuuluda. Organisatsioonistruktuurid, mis koosnevad enam kui kuuest miljonist liikmest maailma riikidest ja mille ülesandeks on eeskätt esindada ja aidata luua reegleid, mis mõjutavad ja reguleerivad üksikisikute ja organisatsioonide huve eraettevõtluse igas osas.

Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC)

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhifunktsioonid ja tegevused

Rahvusvaheline Kaubanduskoda on maailma peamise äriorganisatsioonina kolm peamist ülesannet:

  1. - Igas ärivaldkonnas liikmetele kasuliku poliitika eestkõnelejana
  2. - kehtestada reeglid, mis aitavad liikmetel sellist poliitikat saavutada ja neist kinni pidada
  3. - Liikmete vaheliste vaidluste lahendamine

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu moodustavad ettevõtted ja ühendused tegelevad kõik mingisuguse äritegevusega, sageli omavahel. Sel põhjusel omab Rahvusvaheline Kriminaalkohus üldist jõudu reeglite ja poliitikate loomisel, mis reguleerivad äritehingute äritehinguid Äritehing viitab vastastikusele kokkuleppele või suhtlusele kahe või enama osapoole vahel, kes soovivad äri teha. Tehing toimub tavaliselt müüja ja ostja vahel, et vahetada selliseid väärtuslikke esemeid nagu kaubad, teenused, teave ja raha. rahvusvahelise äritegevuse osas.

Reeglid ei ole kohustuslikud, kuid kõik liikmed ning kõik Rahvusvahelise Kriminaalkohtus töötavad ettevõtted ja organisatsioonid järgivad kehtivaid reegleid, sest need esindavad tavaliselt kõigi kaasatud osapoolte parimaid võimalikke tulemusi. Paljud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kehtestatud reeglid on integreeritud tavapärastesse kauplemisprotsessidesse. Kauplemismehhanismid Kauplemismehhanismid viitavad erinevatele meetoditele, millega varadega kaubeldakse. Kaks peamist kauplemismehhanismi tüüpi on noteeringupõhised ja orderipõhised kauplemismehhanismid, sealhulgas kauplemine aktsiaturgudel.

Keda ICC toetab

Lõppkokkuvõttes toetab Rahvusvaheline Kaubanduskoda oma liikmeid ja kaastöötajaid. Rahvusvahelise õiglase ja kasumliku kaubanduse ja äri alustalade loomisel toetab Rahvusvaheline Kriminaalkohus siiski kõiki ettevõtteid, kes otsivad tehinguid või kauplevad teise riigiga.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus teeb tihedat koostööd ka paljude valitsusasutustega, laenates asjatundlikkust ja luues esindajate kaudu kohaloleku näiteks Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO), ÜROs (ÜRO) ja isegi G20 tippkohtumistel.

Lõppsõna

Rahvusvaheline Kaubanduskoda loodi vahetult pärast I maailmasõda, kui rahvusvahelist kaubandust ja ärihuve puudutavat tegelikku reguleerimist või turvalisust ei olnud. Aastate jooksul sai Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust alus, millele võis kehtestada rahvustevahelise eetilise ja tulutoova kaubanduse reeglid. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu varasematel aastatel kehtestatud reeglid on põhimõtted, millel ta täna püsib, põhimõtted, mis mõjutavad peaaegu kõiki äri- ja kaubandusvaldkondi kogu maailmas.

Rohkem ressursse

Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:

  • Ärieetika Ärieetika Lihtsuse huvides on ärieetika moraalsed põhimõtted, mis toimivad suunistena ettevõtte enda käitumisele ja tehingutele. Sisse
  • Globaliseerumine Globaliseerumine Globaliseerumine on maailma üksikisikute, valitsuste, ettevõtete ja riikide ühendamine ja suhtlemine. See on saavutatud
  • Isereguleeruv organisatsioon (SRO) Isereguleeruv organisatsioon (SRO) Isereguleeruv organisatsioon ehk SRO on organisatsioon, mis on loodud teatud ametite või tööstusharu reguleerimiseks. Tavaliselt on nad valitsusvälised
  • Kaubanduse tõhususe reegel Kaubanduse tõhususe reegel Kaubanduse tõhususe reegel on majanduslik paradigma, kus kõik maailmamajanduse tootjad on spetsialiseerunud ühe toote tootmisele. Reegli eeldus on, et see võimaldab tootjatel saada tootmise "ekspertideks"

Lang L: none (rec-post)