Finantsanalüütik vs finantsnõustaja - ettevõtte finantsinstituut

Finantsanalüütik vastutab ettevõtte tegevuse uurimise ja hindamise eest, finantsnõustaja aga keskendub peamiselt klientide ja investoritega suhete haldamisele. Paljudel pankadel ja investeerimisühingutel on oma klientide teenindamiseks nii analüütikud kui ka nõustajad, kus analüütikud teevad suurema osa uuringutest ja nõustajad enamiku suhete haldamisest. Finantsanalüütiku ja finantsnõustaja isiksus on tavaliselt esimesele suunatud inimesed ja teisele keskendunud inimesed.

Lang L: none (rec-post)