Makse töötlemise tasud - ülevaade, tegurid, tüübid

Maksete töötlemise tasud on kulud, mida ettevõtete omanikud klientide maksete töötlemisel kannavad. Kaupmehelt võetavate maksetasude suurus sõltub erinevatest teguritest, näiteks tehingu riskitasemest, kaardi tüübist (preemia, äri, ettevõte jne) ja konkreetsete maksetöötlejate eelistatud hinnamudelist.

Makse töötlemise tasud

Tavaliselt kannab kaupade ja teenuste eest tasumiseks sularaha vaid väike osa inimestest. Tooted ja teenused Toode on materiaalne ese, mis viiakse turule omandamiseks, tähelepanu saamiseks või tarbimiseks, samal ajal kui teenus on immateriaalne ese. Suur osa ostjaid eelistab maksta krediitkaartidega pigem plastraha kui reaalse sularaha kandmise mugavuse tõttu. Ettevõtetelt, kes aktsepteerivad krediitkaarte ja veebimakseid, võetakse tehingu kohta väike tasu, mida nimetatakse maksete töötlemise tasuks.

Kiire kokkuvõte

  • Maksete töötlemise tasud tähistavad kaupmeestelt krediitkaardimaksete ja klientide veebimaksete töötlemise eest võetavaid tasusid.
  • Maksete töötlemise tasude suurus sõltub maksetöötleja eelistatud hinnamudelist ja tehingu riskiastmest.
  • Kõrge riskiga tehingute puhul, nagu e-kaubanduse tehingud ja telefonitsi tehtavad tehingud, on kõrgemad töötlemistasud kui madala riskiga tehingutel, näiteks füüsiline pühkimine makseterminalis.

Tegurid, mis mõjutavad makse töötlemise tasusid

Kaupmeeste krediitkaardimaksete aktsepteerimiseks makstavate tasude suurus sõltub erinevatest teguritest. Tegurite hulka kuuluvad:

1. Vahetuskurss

Vahetuskurss viitab summale, mille krediitkaardi väljaandja (näiteks Discover, Visa ja Mastercard) võtab vastuvõtvalt pangalt iga kord, kui klient krediitkaardiga maksab. Krediitkaart Krediitkaart on lihtne, kuid tavaline kaart, mis võimaldab omanikul teha oste ilma ühtegi sularaha välja toomata. Selle asemel krediiti kasutades. Vahetustasu eesmärk on aidata emiteerival pangal katta käitlemiskulud ja müügi heakskiitmise risk ning võimalikud pettustehingud.

Vahetustasud määrab iga võrk ja need varieeruvad sõltuvalt emitendist. Vahetuskurssi mõjutab ka kaardi tüüp, kaupmehe ettevõtte riskitase ning ka see, kuidas kaupmees makse vastu võtab (pühkige, võrgus või sisestage terminali).

2. Kaupmehekonto pakkuja tasu

Krediitkaardimaksete töötlemiseks peab ettevõte siduma krediitkaardivõrgu kaupmehe kontoga. Kaupmehekonto võimaldab ettevõttel aktsepteerida krediitkaardimakseid ja kaupmehekonto pakkuja hoiustab makseid kaupmehe pangakontole korrapäraste ajavahemike järel.

Kaupmehekonto pakkuja võtab olenevalt tehingute mahust ja äritüübist vahendustasu lisaks väikese tasu. Lisaks tehingupõhisele tasule võib see nõuda ka igakuist hooldustasu ja lisatasu klientide vaidlustatavate tehingute eest.

3. Kuidas kaarti töödeldakse

Maksete töötlemise tasude suurus sõltub ka kaardi töötlemisest. Kliendid saavad kaupluses tehinguid teha kaardi pühkimisega, telefonitsi tehtavaid tehinguid, veebipõhiseid tehinguid jms ning neil kõigil on erinev riskitase.

Kassas kaardi pühkimisega tehtud maksed on vähem riskantsed ja seetõttu võetakse madalamaid tasusid. Veebitehingud ja telefonitsi tehtavad tehingud on suurem risk, kuna petturid võivad ostude tegemiseks kasutada varastatud või kaotatud kaarte ja seeläbi kaasata töötlemistasu.

Maksetöötasude hulka kuuluvad tasude tüübid

1. Kindlad tasud

Kindlasummalised tasud on makseplaanid, kus maksetöötleja võtab tasu kõigi tehingute eest, olenemata kaardi tüübist, brändist või sellest, kas tegemist on poe või füüsilise ostuga. Kindlasummalised tasud võetakse protsendina tehingu summast või protsendina ostust pluss täiendav fikseeritud tasu.

Kindlasummalisi tasusid eelistavad uued ettevõtted, kes ei tegele suures mahus tehingutega, mis võimaldavad neil maksetöötlejaga tasu üle läbi rääkida. Samuti on ettevõte teadlik lõivudest, mida nad iga makse töötlemisel maksavad.

2. Vahetus pluss hinnakujundus

Vahetamise pluss hinnastrateegia korral võtab maksetöötleja vahendustasu, millele lisandub fikseeritud tasu või protsent tehingu kohta. Näiteks võib töötleja küsida 0,5% + 15c tehingu kohta, mis ületab vahendustasu. Interchange plus plaanidest on keerulisem aru saada kui kindla määraga plaanidest ja see muudab panga väljavõtte raskemini mõistetavaks.

3. Mitmeastmelised tasud

Astmelise hinnamudeli puhul võtab töötleja erinevad vahendustasud ja rühmitab need kolme kategooriasse, sõltuvalt tehinguga seotud riski tasemest. Kategooriad hõlmavad kvalifitseeritud määra, keskmist kvalifikatsiooni ja mittekvalifitseeritud määra. Erinevaid tasemeid käsitletakse allpool:

  • Kvalifitseeritud määr: Tehingu paigutamiseks kvalifitseeritud intressimäärade tasemesse peab see vastama kõikidele töötleja töötlemisnõuetele. Näiteks kuuluvad tavalisse krediitkaardiga füüsilises terminalis isiklikult läbi viidud tehingud sellesse kategooriasse ning neil on madalaim risk ja madalaimad intressimäärad.
  • Keskmise kvalifikatsiooniga määr: Tehingud, mis ei vasta kõigile maksetöötlejate nõuetele, viiakse üle keskmise kvalifikatsiooniga või kvalifitseerimata tasemetele. Sisestatud tehingutega, näiteks telefoni- ja otsepostitellimustega, kui krediitkaart pole füüsiliselt saadaval, on suur pettuserisk. Pettus Pettus viitab igasugusele petlikule tegevusele, mille üksikisik on seadusega vastuolus olevate vahendite abil midagi teeninud. Üks märksõna ja seetõttu maksavad ettevõtted kõrgema riski katmiseks kõrgemat määra.
  • Kvalifitseerimata määr: Tehingud, mis ei kvalifitseeru kvalifitseeritud ja keskmise kvalifikatsiooniga tasemete hulka, kuuluvad kvalifitseerimata määrade kategooriasse. Mõned sellesse kategooriasse kuuluvad tehingud hõlmavad e-kaubanduse tehinguid, preemiakaarditehinguid ja allkirjakaarditehinguid. Kvalifitseerimata tase võtab kõige kõrgemaid tasusid.

Mitmetasandiliste plaanide negatiivne külg on see, et maksetöötleja määrab ise kindlaks konkreetse taseme, kuhu iga müük langeb, ja seetõttu ei saa ettevõte olla kindel, millistes konkreetsetes astmetes iga klienditehing kuulub.

Rohkem ressursse

Finance on ülemaailmse finantsmudeli modelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, JP Morgan ja Ferrari, mis on loodud selleks, et aidata kõigil saada maailmatasemel finantsanalüütikuks . Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad täiendavad finantsressursid:

  • Klõps ja mört Klõps ja mört Klõps ja mört on omikanaliline ärimudel, mis integreerib võrgu- ja võrguväliseid toiminguid. Kliendid saavad jaemüüja kaudu Interneti kaudu sisseoste teha
  • Kulutused Kulud on makse sularaha või krediidiga kaupade või teenuste ostmiseks. Kulutused kirjendatakse ühel ajahetkel (ostuhetkel), võrreldes kuludega, mis on teatud aja jooksul jaotatud või kogunenud. Selles juhendis vaadatakse üle erinevad kululiigid raamatupidamises
  • Veebimakseettevõtted Veebimakseettevõtted Veebimakseettevõtted vastutavad veebi- või Interneti-põhiste makseviiside käitlemise eest. Interneti-maksesüsteemid võimaldavad müüjal makseid aktsepteerida ja ostjal makseid Interneti kaudu saata. Veebimakseettevõtete näideteks on PayPal, Alipay, WeChat Pay
  • Teenustasu Teenustasu Teenustasu, mida nimetatakse ka teenustasuks, viitab tasule, mida kogutakse ostetava toote või teenusega seotud teenuste eest tasumiseks.

Lang L: none (rec-post)