Majandusliit - mõiste, näited

Majandusliit on üks erinevatest kaubandusblokkidest. See viitab riikide vahelisele kokkuleppele, mis võimaldab tooteid, teenuseid ja töötajaid Tööturg Tööturg on koht, kus tööpakkumine ja nõudlus kohtuvad, kusjuures töötajad või tööjõud pakuvad teenuseid, mida tööandjad nõuavad. Töötaja võib olla igaüks, kes soovib pakkuda oma teenuseid tasu eest, samal ajal kui tööandja võib olla üksus või organisatsioon, mis ületab vabalt piiri. Liidu eesmärk on kaotada sisekaubandustõkked liikmesriikide vahel, eesmärgiga saada majanduslikku kasu kõigile liikmesriikidele.

Majandusliit

Liit nõuab raha- ja eelarvepoliitika integreerimist Eelarvepoliitika Eelarvepoliitika viitab valitsuse eelarvepoliitikale, mis hõlmab valitsuse manipuleerimist oma kulutuste taseme ja maksumääradega majanduses. Valitsus kasutab neid kahte vahendit majanduse jälgimiseks ja mõjutamiseks. See on rahapoliitika sõsarstrateegia. , nii et liikmesriigid koordineeriksid lepinguga seotud poliitikat, maksustamist ja valitsuse kulutusi. Nad kasutavad ka ühist valuutat, millel on fikseeritud vahetuskursid. Fikseeritud ja fikseeritud vahetuskursid Välisvaluuta vahetuskursid mõõdavad ühe valuuta tugevust teise suhtes. Valuuta tugevus sõltub paljudest teguritest, näiteks selle inflatsioonimäärast, koduriigis valitsevatest intressimääradest või valitsuse stabiilsusest. .

Majandusliitude näited

Siin on näited olemasolevatest majandusliitudest:

1. Euroopa Liit (EL)

Euroopa Liit on maailma suurim kaubandusblokk. Kaupade ja teenuste importimine enam kui sajast riigist on see suurim imporditurg ja ka suurim eksportija maailmas. ELi ühisraha on euro, mida kasutavad 28 liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik.

Majandus- ja finantsküsimustega tegelemiseks koordineerivad ELi riigid oma majanduspoliitikat, seadusi ja määrusi. Üks liidu aluspõhimõtetest on vabakaubandus selle liikmete vahel. Samuti on ta pühendunud maailmakaubanduse liberaliseerimisele väljaspool oma piire.

2. CARICOMi ühtne turg ja majandus (CSME)

CARICOMi ühtse turu ja majanduse (CSME) eesmärk on luua konkurentsivõimeliste kaupade ja teenuste jaoks majandusruum, et luua alus Kariibi mere kogukonna kasvule ja arengule. See on laienenud turg, mis pakub paremaid võimalusi toodete ja teenuste müümiseks, suurendab konkurentsivõimet Konkurentsieelis Konkurentsieelis on omadus, mis võimaldab ettevõttel konkurentidest paremaks saada. Konkurentsieelised võimaldavad ettevõttel inimeste elu parandada ja parandada.

3. Kesk-Ameerika ühisturg

Kesk-Ameerika ühisturu moodustavad kuus Kesk-Ameerika riiki. Need on Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama.

4. Euraasia majandusliit (EEU)

Euraasia majandusliit, mida nimetatakse ka Euraasia Liiduks, EAEUks või EEUks, on Euraasia kesk- ja põhjaosa riikide poliitiline ja majanduslik liit. Liidu asutanud lepingule kirjutasid 2014. aastal alla Venemaa, Valgevene ja Kasahstani juhid. Nii Armeenia kui Kõrgõzstani ühinemisleping jõustus järgmisel aastal.

5. Pärsia lahe koostöönõukogu (GCC)

Pärsia lahe koostöönõukogu (GCC), tuntud ka kui Pärsia lahe araabia riikide koostöönõukogu, koosneb kõigist Pärsia lahe araabia riikidest, välja arvatud Iraak. Nõukogu liikmete hulka kuuluvad Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid. GCC loodi 1981. aastal.

Majandusliit vs tolliliit

Majandusliit erineb tolliliidust, kuna viimases lubatakse liikmesriikidel kaupu üle piiri vedada, kuid neil pole ühist valuutat. Samuti pole neil lubatud töötajaid vabalt üle piiride viia.

Majandusliit on viimane samm majandusintegratsiooni protsessis pärast vabakaubanduspiirkonda, tolliliitu ja ühisturgu.

Rohkem ressursse

Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik pakkuja. FMVA® sertifikaat. Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on muuta keegi maailmatasemel finantsanalüütikuks.

Finantsanalüüsi alal õppimiseks ja teadmiste arendamiseks soovitame tungivalt allpool olevaid täiendavaid finantsressursse:

  • Kahepoolne leping Kahepoolne leping Kahepoolne leping, mida nimetatakse ka kliiringu- või kõrvallepinguks, viitab lepinguosaliste või riikide vahelisele kokkuleppele, mille eesmärk on hoida kaubandusbilansi puudujääk tasemel.
  • Tolliliit Tolliliit Tolliliit on kahe või enama naaberriigi vaheline leping kaubandustõkete kõrvaldamiseks, tollimaksude vähendamiseks või kaotamiseks ja kvootide kaotamiseks. Sellised ametiühingud määratleti üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega (GATT) ning need on majandusintegratsiooni kolmas etapp.
  • Globaliseerumine Globaliseerumine Globaliseerumine on maailma üksikisikute, valitsuste, ettevõtete ja riikide ühendamine ja suhtlemine. See on saavutatud
  • Rahapoliitika Rahapoliitika Rahapoliitika on majanduspoliitika, mis haldab majanduse rahapakkumise suurust ja kasvutempot. See on võimas vahend selliste makromajanduslike muutujate nagu inflatsioon ja töötus reguleerimiseks.

Lang L: none (rec-post)

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found