Mis on intressimaksu kilbid? - Maksude alandamiseks kasutage intressikulu

Termin "intressimaksukilp" viitab vähendatud tulumaksule, mis tuleneb ettevõtte intressikulu maksustatava tulu mahaarvamisest. Intressikulu Intressikulu tekib ettevõttest, kes finantseerib võla või kapitalirendi kaudu. Intress on kasumiaruandes, kuid seda saab arvutada ka võla graafiku kaudu. Graafikus tuleks välja tuua kõik peamised võlad, mis ettevõttel bilansis on, ja arvutada intress korrutades intressi. Näiteks on juhtumeid, kus hüpoteeklaenudel võib olla ostjatele intressimaksukilp, kuna hüpoteegiintressid on tulust mahaarvatavad. Ettevõtete üks peamisi eesmärke on maksukohustuse võimalikult suur vähendamine. Intressimaksukilbid julgustavad ettevõtteid finantseerima projekte võlgadega, kuna aktsiainvestoritele makstavaid dividende ei saa maha arvata.

intressimaksu kilbi teema

Intressimaksu kilbi hindamine

Intressimaksukilbi hindamisel kapitaliseerib see ettevõtte väärtust ja piirab ka võla maksusoodustusi. Intressikulusid peetakse maksust maha arvatavateks, seega on maksukilbid väga olulised, kuna ettevõtted saavad selliste kokkulepete struktureerimisest kasu. Intressimaksukilp on positiivne, kui EBIT on suurem kui intressimakse. Samuti on oluline meeles pidada, et intressimaksukilbi väärtus on kõigi intressimaksukilpide nüüdisväärtus.

Maksukilp eraisikutele

Üksikisikud saavad maksukilpi ka ära kasutada. See on väga kasulik, kui soovite kodu osta laenu või hüpoteegiga. Hüpoteegiga maja saamisel on intressikulud maksuvabalt maha arvatavad, mis tähendab, et inimene võib sellest kasu saada, kuna see saab tasaarvestada tema maksustatava tuluga. Selle tulemusena saate vähendada maksukohustust.

Oluline on mõista, kuidas intressimaksukilp töötab, kuna seda peetakse ettevõtte hindamise oluliseks osaks. Üksikisikud ja ettevõtted saavad intressimaksukilbi osas erinevad riigid. Lõppkokkuvõttes sõltuvad hüvitised rahavoogudest ja maksumaksja üldisest maksumäärast. Valitsused pakuvad intressimaksukilpe, et ergutada rohkem investeeringuid ettevõtetele ja ettevõtetele, samuti üksikisikutele

Lisaressursid

Õppimise jätkamiseks ja karjääri edendamiseks vaadake järgmisi finantsressursse

  • Maksukilp Maksukilp Maksukilp on lubatud maksustatavast tulust mahaarvamine, mille tulemusel vähenevad võlgnetavad maksud. Nende kilpide väärtus sõltub ettevõtte või üksikisiku tegelikust maksumäärast. Ühised mahaarvatavad kulud hõlmavad amortisatsiooni, amortisatsiooni, hüpoteegi makseid ja intressikulusid
  • Võlakulu Võlakulu Võlakulu on tulu, mida ettevõte annab oma võlgnikele ja võlausaldajatele. WACC arvutustes kasutatakse hindamise analüüsimiseks võla maksumust.
  • Mis on WACC
  • Mis on finantsmudelid Mis on finantsmudelid? Finantsmodelleerimine toimub Excelis, et prognoosida ettevõtte finantstulemusi. Ülevaade sellest, mis on finantsmudelid, kuidas ja miks mudelit üles ehitada.

Lang L: none (rec-post)