Raamatupidamise suhtarvud - ülevaade, näited, valemid

Raamatupidamise suhtarvud hõlmavad laia valikut suhtarvusid, mida raamatupidajad kasutavad ja toimivad erinevate näitajatena, mis mõõdavad kasumlikkust, likviidsust Likviidsus Finantsturgudel viitab likviidsus sellele, kui kiiresti saab investeeringu müüa, ilma et see mõjutaks negatiivselt selle hinda. Mida likviidsem on investeering, seda kiiremini saab seda müüa (ja vastupidi) ning seda lihtsam on seda õiglase väärtuse eest müüa. Kui kõik muu on võrdne, siis likviidsemate varadega kaubeldakse ülekursiga ja mittelikviidsete varadega kaubeldakse allahindlusega. ja potentsiaalsed finantsraskused ettevõtte finantssektoris. Suhtarvusid kasutavad raamatupidajad ja finantsaspetsialistid probleemide või õnnestumiste edastamiseks ja uurimiseks määratud aja jooksul.

Raamatupidamise suhtarvud

Sageli arvutatakse raamatupidamise suhtarvud aasta või kvartali kaupa ning erinevad suhtarvud on eri tööstusharude jaoks olulisemad. Näiteks oleks varude käibe suhe jaemüüjale märkimisväärselt oluline, kuid butiiki nõustavatele ettevõtetele peaaegu mingit tähtsust.

Finantsaruanded, millel raamatupidamise suhtarvud põhinevad, esindavad suurt osa ettevõtte põhiolemustest. Nad maalivad pildi sellest, kust ettevõte tuli, kuidas neil praegu läheb ja kuhu nad lähevad tulevikku. Suhtarvud võivad esmapilgul tunduda lihtsad, kuid need on uskumatult nüansirikkad ja neid võib olla keeruline arvutada, kui proovitakse analüüsida ja kvantifitseerida Fortune 500 Fortune 500 Fortune 500 on iga-aastane nimekiri Ameerika Ühendriikide parimast 500 ettevõttest kogutulude järgi - avalik ja privaatne. Nimekiri on koostatud ja avaldatud ettevõtted.

Allpool esitame kõrgetasemelise ülevaate selle kohta, miks raamatupidamise suhtarvud on olulised, ja mõned näited raamatupidamisnäitajatest, millega võime kokku puutuda oma igapäevases töö- ja isiklikus elus.

Ühised raamatupidamise suhtarvud

Kogu tööstusharus on palju raamatupidamissuhteid, mis on jagatud alamkategooriateks, nagu näiteks kasumlikkuse, võla ja likviidsuse suhtarvud. Esitame allolevas tabelis mõned levinumad suhtarvud, mida võite kasutada käepärase viitena:

Tavaliselt kasutatavad võlasuhted ja valemid

1. Võla ja omakapitali suhe = kohustused (kokku) / omakapital (kokku)

2. Võlasuhe = kohustused kokku / vara kokku

Tavaliselt kasutatavad likviidsussuhted ja valemid

1. Jooksev suhe = käibevara / lühiajalised kohustused

2. Kiire suhe = [käibevara - varud - ettemakstud kulud] / lühiajalised kohustused

Tavaliselt kasutatavad tasuvussuhted ja valemid

1. Omakapitali tootlus = puhaskasum / keskmine omakapital

2. Brutomarginaal = kogukasum / netokäive

3. Varade tootlus = puhaskasum / vara kokku

Mitte-raamatupidajad ja raamatupidamise suhtarvud

Raamatupidamise suhtarvud on laialt kasutatavad ja vajalikud ka nende jaoks, kes meist ei ole raamatupidajad. Raamatupidamise palgajuhend Selles raamatupidamispalgajuhendis anname teile nii avalikus kui erasektori raamatupidamises hõivatud isikute hüvitise keskpunkti näitajad. Raamatupidajad vastutavad finantsaruannete kontrollimise eest, et tagada kehtivate seaduste ja määruste täpsus ja järgimine, tegeleda maksudega seotud ülesannetega, näiteks arvestada. Paljudele meist meeldib investeerida raha, mida me vaatame pika või lühiajalise võimalusena. Nutikas investor teab, kuidas kasutada raamatupidamissuhtarvu, et teha kindlaks, kas aktsia pakub tulusat võimalust või võib-olla kohustust, mida teised investorid peavad veel realiseerima.

Näiteks kui analüüsisite võlasuhete arvutamiseks ettevõtte finantsandmeid ja leidsite, et ettevõte võttis kasumlikuks jäämiseks liiga palju lühi- ja pikaajalisi võlgasid, võite mitte investeerida või otsustada aktsiad hoopis lühemaks muuta. Raamatupidamise suhtarvud aitavad teil otsustada konkreetse positsiooni, investeerimisperioodi või selle üle, kas investeerimist üldse vältida.

Raamatupidamise suhtarvud on kasulikud, kui soovite alustada ka oma äri. Oma rahanduse mõistmine võib aidata teil eelarvet koostada, aru saada ja määratleda parandamist vajavaid valdkondi ning õppida, kuidas võlgu õigesti võtta, et aidata oma äri kasvada.

Juhtina peate võib-olla mõistma ka raamatupidajate teile selgitatavaid raamatupidamissuhteid. Need võivad paremini aidata teil otsuseid langetada ja mõista teie divisjoni üldist tervist ja kasumlikkust.

Raamatupidamise suhtarvud: võetud kontekstis

Raamatupidamise suhtarvud on suurepärane vahend, mis aitab meil ettevõtte finantsseisundit kindlaks teha. Kuid need ei näita kogu pilti ja me peame olema ettevaatlikud, kui võtame neid alati kontekstis. Näiteks on Amazon ettevõte, mis väärtustab kasvu kasumlikkuse asemel. Seega, kui ajalooliselt analüüsida Amazoni kasumlikkuse suhet, oleks see võib-olla eksitavalt viidanud sellele, et ettevõttel oli finantsraskused ajal, mil tegelikult oli see täiesti vastupidine.

Amazon otsustab oma tulu alati kasumisse investeerimise asemel reinvesteerida. Interneti-hiiglaslik jaemüüja tegeleb sel juhul strateegilise makrootsusega, mis võib mõjutada mikrosuhte näitajaid. Sellisel viisil raamatupidamisele lähenemine pakub mitmeid maksusoodustusi ja nõutava teabe esitamiseks ei piisa lihtsalt suhtarvu vaatamisest.

Võta kaasa

Raamatupidamissuhete mõistmine ja nende arvutamine võib muuta teid tõhusaks finantsprofessionaaliks, väikeettevõtte omanikuks Ettevõtja Ettevõtja on inimene, kes alustab, kujundab, käivitab ja juhib uut ettevõtet. Selle asemel, et olla töötaja ja aru anda juhendajale või asjatundlikule investorile. Suhtarvud võivad aidata saada ülevaate finantsvaldkondadest, millest teistel võib puududa või mida võiksite oma ettevõttes vältida.

Rohkem ressursse

Finance on ülemaailmse sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaadi ametlik pakkuja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi-, rahavoogude analüüsi , pakti modelleerimine, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm, mille eesmärk on aidata kellelgi saada maailmatasemel finantsanalüütikuks. Oma karjääri edendamiseks on kasulikud allpool olevad lisaressursid:

  • Krediidianalüüsi suhtarvud Krediidi analüüsi suhtarvud Krediidianalüüsi suhtarvud on vahendid, mis aitavad krediidianalüüsi protsessi. Need suhtarvud aitavad analüütikutel ja investoritel teha kindlaks, kas üksikisikud või ettevõtted on võimelised finantskohustusi täitma. Krediidianalüüs hõlmab nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid aspekte.
  • Tõhususe suhtarvud Tõhususe suhtarvud Tõhususe suhtarvud on mõõdikud, mida kasutatakse ettevõtte suutlikkuse analüüsimiseks kasutada ressursse, näiteks kapitali ja varasid,
  • Finantsvõimenduse suhtarvud Finantsvõimenduse suhtarv Finantsvõimenduse määr näitab majandusüksuse võla taset mitme muu konto suhtes bilansis, kasumiaruandes või rahavoogude aruandes. Exceli mall
  • Suhteanalüüs Suhteanalüüs Suhteanalüüs viitab mitmesuguse finantsinformatsiooni analüüsimisele ettevõtte finantsaruannetes. Välised analüütikud kasutavad neid peamiselt ettevõtte erinevate aspektide, näiteks selle kasumlikkuse, likviidsuse ja maksevõime kindlaksmääramiseks.

Lang L: none (rec-post)