Netoeksport - ülevaade, kuidas arvutada, tähtsus

Netoeksport on vahe riigi impordiväärtuse ja ekspordiväärtuse vahel. See võib olla nii positiivne kui ka negatiivne.

Netoeksport

Kokkuvõte

 • Netoeksport on vahe riigi ekspordi ja impordi vahel.
 • Netoekspordi väärtus võib olla kas positiivne (kaubanduse ülejääk) või negatiivne (kaubandusbilansi puudujääk).
 • Netoekspordi muutujat kasutatakse riigi SKP arvutamiseks.

Positiivne vs negatiivne netoeksport

Positiivne netoekspordi näitaja näitab riigi kaubanduse ülejääki. See tähendab, et riigi impordi väärtus on madalam kui tema ekspordi väärtus. Kaubanduse ülejäägiga riik saab välisturult rohkem raha, kui kulutab.

Negatiivne netoekspordi näitaja on konkreetse riigi kaubandusbilansi puudujääk. See tähendab, et riigi impordi koguväärtus on suurem kui tema ekspordi koguväärtus. Kaubanduspuudujäägiga riik kulutab välisturul rohkem raha. Kahepoolne leping Kahepoolne leping, mida nimetatakse ka kliiringu- või kõrvallepinguks, viitab poolte või riikide vahelisele kokkuleppele, mille eesmärk on hoida kaubandusbilansi puudujääk tasemel, mida ta teeb.

Kuidas arvutada netoeksporti

Riigi netoeksporti saab arvutada järgmiselt:

Netoeksport = ekspordi väärtus - impordi väärtus

Kus:

 • Ekspordi väärtus on antud riigis kaupade ja teenuste jaoks teenitud rahasumma. Tooted ja teenused Toode on materiaalne ese, mis viiakse turule omandamise, tähelepanu või tarbimise eesmärgil, samas kui teenus on immateriaalne ese, mis tuleneb välisriigist. turul.
 • Impordi väärtus on rahasumma, mille rahvas on kulutanud teiste riikide teenustele ja kaupadele.

Oletagem näiteks, et Malaisia ​​ekspordib 1,89 miljardit dollarit kummi ning impordib Indoneesiast 250 miljonit dollarit kummi ja 390 miljonit dollarit bensiini.

Kasutades ülaltoodud valemit, arvutatakse Malaisia ​​netoeksport järgmiselt:

Netoeksport = 1,89 miljardit dollarit - (250 miljonit dollarit + 390 miljonit dollarit) = 1,89 miljardit dollarit - 640 miljonit dollarit

Netoeksport = 1,25 miljardit dollarit

Malaisia ​​netoeksport on 1,25 miljardit dollarit.

Netoekspordi tähtsus

 • Netoekspordi muutuja on riigi SKP arvutamisel väga oluline. Kaubanduse ülejääk võimaldab lisada netoekspordi riigi SKP-le.
 • Netoeksport võib olla ka riigi rahalise seisundi mõõt. Suure ekspordiväärtusega riik teenib tulu teistest riikidest. See tugevdab selle riigi finantsseisundit, kuna raha sissevool annab talle võimaluse kaubelda teiste riikidega.

Kuidas netoeksport on seotud SKP-ga

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) on kõigi riigi poolt teatud aja jooksul loodud lõpptoodete ja -teenuste turuväärtuse arvutamine. Riigi SKP määramiseks või arvutamiseks on kolm võimalust. Nad sisaldavad:

 • Tootmise (või väljundi või lisandväärtuse) lähenemine
 • Sissetuleku lähenemine
 • Kulude lähenemine (kõige tavalisem)

Kulude lähenemisviis

Kulutusmeetod on sisemajanduse kogutoodangu (SKP) mõõtmise süsteem, mis hõlmab tarbimist, investeeringuid, valitsuse kulutusi ja netoeksporti. Lähenemisviis annab nominaalse SKP nominaalse SKP vs reaalse SKP nominaalse sisemajanduse kogutoodangu (SKP) ja reaalse SKP kvantifitseerida kõigi riigis aastas toodetud kaupade koguväärtust. Reaalset SKP-d kohandatakse siiski inflatsiooniga, nominaalset SKP-d aga mitte. , mida tuleb seejärel inflatsiooni rahuldamiseks muuta, saades seeläbi tegeliku SKP.

SKP arvutamiseks on neli peamist kumulatiivset kulu: kodumajapidamiste tarbimine, valitsuse kulutused kaupadele ja teenustele, ettevõtete investeeringud ja netoeksport (mis on samaväärsed ekspordiga, millest on lahutatud kaupade ja teenuste import).

SKP arvutamine kulude meetodi abil

SKP = C + I + G + (X - M)

Kus:

 • C - Tarbijate kulutused kaupadele ja teenustele
 • Mina - Investorite kulutused ettevõtte kapitalikaupadele
 • G - valitsuse kulutused avalikele kaupadele ja teenustele
 • X - eksport
 • M - Import

Näide

Arvestades järgmist teavet X riigi kohta:

 1. Tarbijate kulutused olid aasta esimeses kvartalis 950 000 dollarit;
 2. Majanduse investeeringute püsikulud ulatusid 359 000 dollarini (mis koosnes 140 000 dollarist elamukinnisvarast, 90 000 dollarist seadmete ostmisel ja 129 000 dollarist investeeringutest varudesse);
 3. Valitsuse kulud olid 600 000 dollarit;
 4. Eksporditud tooted väärtusega 540 000 dollarit; ja
 5. Imporditud kaubad väärtusega 290 000 dollarit.

Arvutage riigi puhaseksport ja SKT:

Netoeksport = 540 000 - 290 000 dollarit

Netoeksport = $250,000

SKP = 950 000 dollarit + 359 000 dollarit + 600 000 dollarit + 250 000 dollarit

SKP = 2,159 miljonit dollarit

X riigil on kaubavahetuse ülejääk (netoeksport) 12% $250,000ja selle SKP on 2,159 miljonit dollarit.

Rohkem ressursse

Finance pakub sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaati. Sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimist, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Õppimise jätkamiseks ja oma karjääri edendamiseks on abiks järgmised ressursid:

 • Kaubandusbilanss Kaubandusbilanss (BOT) Kaubandusbilanss (BOT), mida nimetatakse ka kaubandusbilansiks, viitab riigi impordi ja ekspordi rahalise väärtuse erinevusele antud ajaperioodil. Positiivne kaubandusbilanss näitab kaubanduse ülejääki, negatiivne kaubandusbilanss aga puudujääki.
 • Pakkumise ja nõudluse koondnäitajad Pakkumise ja nõudluse koondnäitajad Pakkumise ja nõudluse koondnäitajad viitavad pakkumise ja nõudluse mõistele, kuid seda rakendatakse makromajanduslikus ulatuses. Kogupakkumine ja nõudlus koondatakse nii riigi üldise hinnataseme kui ka vahetatud kaupade ja teenuste koguhulgaga.
 • SKP valem SKP valem SKP valem koosneb tarbimisest, valitsuse kulutustest, investeeringutest ja netoekspordist. Jagame SKP valemi sammudeks selles juhendis. Sisemajanduse koguprodukt (SKP) on kõigi riigis teatud aja jooksul toodetud lõpptoodete ja -teenuste rahaline väärtus kohalikus vääringus.
 • Rahvamajanduse kogutoodang Rahvamajanduse kogutoodang Rahvamajanduse kogutoodang (RKT) näitab kõigi riigi elanike ja ettevõtete toodetud kaupade ja teenuste väärtust. Selles hinnatakse riigi elanike toodetud lõpptoodete ja -teenuste väärtust olenemata tootmiskohast.

Lang L: none (rec-post)

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found